Aandacht voor de musicus

Hoe belangrijk een docent ook is; het gaat om de leerling. Een docent is in mijn optiek boven alles een gids die een aantal jaren een student ter zijde staat.

Ik begeleid een leerling bij zijn of haar ontwikkeling. De volgende onderwerpen zijn daarbij van groot belang:

  • de ontwikkeling van zintuigen. Wij musici moeten leren luisteren, kijken en ons lichaamsbewustzijn ontwikkelen.
  • met energie en kracht fluitspelen zonder ons lichaam te belasten.
  • fysieke beweging. Oefeningen zorgen voor doorbloeding, flexibiliteit en ontspanning.
  • iets niet kunnen = iets nog kunnen leren. Een leerproces vraagt tijd en geduld.
  • prachtig willen spelen en goed willen presteren is inspannend. Deze spanning herkennen en doorbreken is onderdeel van de lessen.

zomercursus
musiceren, studeren
en het brein
voor muziekdocenten
editie 2020

17 t/m 20 augustus
Witteveen

GEANNULEERD
wegens COVID-19

wieke’s Blog

Wieke Karsten

aandacht voor de musicus