Wat is MSB
(Musiceren, Studeren en het Brein)

Podiumangst of podiumspanning?

Vrijwel iedereen heeft last van zenuwen en elke musicus moet daarmee leren omgaan. Ik spreek liever over podiumspanning dan over podiumangst of podiumvrees. Op conservatoria is hier lange tijd geen aandacht besteed, gelukkig komt daar nu verandering in. Een lesprogramma voor muziekstudenten kan voorkomen dat podiumspanning uitmondt in podiumangst.

Aandacht en concentratie

Voor musici zijn aandacht en concentratie belangrijke onderwerpen. Vreemd genoeg komen deze onderwerpen in muzieklessen weinig aan bod. In mijn workshops en trainingen bespreek ik hoe we aandacht en concentratie kunnen oproepen, versterken en trainen. Studenten leren de kwaliteit van aandacht herkennen en ze ervaren het verschil tussen nauwe en globale aandacht.

Fysieke spanning

Musiceren roept spanning op en dit gebeurt al tijdens het studeren. In mijn workshops en trainingen speelt het doorbreken van fysieke spanning een grote rol. Ik maak deelnemers bewust van de fysieke spanning die ongemerkt hun spel beïnvloedt en leer de deelnemers hoe ze dit kunnen neutraliseren. Het resultaat is een groter en vrijer geluid waarbij de speler zich rustiger voelt en meer kan genieten van het musiceren.

Mentale spanning

Veel musici ervaren mentale spanning. Moeten presteren, beter willen spelen, examens en audities afleggen; dit alles triggert ons brein. Maar musiceren zelf roept ook spanning op. Een lastige passage, een expressieve lijn, snel articuleren: fysieke en mentale spanning houden elkaar in een houdgreep. Dit herkennen en doorbreken speelt een grote rol in de workshops en trainingen.

Hersenen en musiceren

In mijn lessen krijgen deelnemers globale kennis over de werking van de hersenen. Wat gebeurt er in onze hersenen wanneer we iets leren? Wat is het tijdspad tussen een eerste geslaagde poging en iets op het podium toepassen? Wat is automatiseren, wat is mentaal studeren? Wat is de kracht van klankvoorstelling, van tijd nemen en ons voorbereiden? Welke rol spelen onze zintuigen? Wat gebeurt er in onze hersenen als we gespannen zijn? Wat is aandacht en hoe belangrijk is dit voor het musiceren?

Effectief studeren

Kennis over de hersenen helpt musici om effectiever te studeren. De kwaliteit van studeren en aandacht is zoveel belangrijker dan de kwantiteit.

Vaak zijn studenten gewend om vele uren te maken met te weinig resultaat. Dit kan gevoelens van frustratie oproepen en – als studenten tegen het studeren opzien of vinden dat ze nog meer moeten studeren – schuldgevoelens. Effectief leren studeren biedt verlichting. Het plannen en indelen van de studietijd komt vanzelfsprekend ook aan bod.

zomercursus
musiceren, studeren
en het brein
voor muziekdocenten
editie 2020

17 t/m 20 augustus
Witteveen

GEANNULEERD
wegens COVID-19

wieke’s Blog

Wieke Karsten

aandacht voor de musicus